Rychlá Navigace


Pro rychlejší orientaci na stránce

Zobrazí mapu s body všech aktivních vysílačů, které jsou provozováný sdružením

Přejít na stránku

Zobrazí kontaktní informace sdružení jako jsou členové rady, adresa, bankovní spojení, adresy atd...

Přejít na stránku

Zobrazí výběr dokumentů jako jsou přihláška do sdružení, stanovy, finanční a provozní řád sdružení

Přejít na stránku

Otevře webového emailového klienta určeného pro členy sdružení v nové kartě prohlížeče

Přejít na stránku

Základní informace o spolku


Název spolku: „Hrabova.net z.s.“ IČ: 27036766
Bankovní účet: 2100008367/2010
Email: sdruzeni(zavinac)hrabova(.)net
Dohled sítě (pouze SMS kontakt): 774 413 675
Rychlosti přístupu k síti internet dle VO-S/1/08.2020-9

PERFECT THEME

QUICK SUPPORT

RESPONSIVE THEME

Nejnovější Příspěvky


V neděli 22. 8.2021 v 18:00 hod. proběhne na hřišti TJ Sokol Hrabová schůze řádné valné hromady. V případě, že valná hromada nebude v 18:00 usnášeníschopná, proběhne ve stejném dni a na stejném místě od 18:30 náhradní valná hromada. Valná hromada musí nejprve: 1. zvolit ověřovatele schůze valné hromady 2. odhlasovat program schůze Předpokládaný program:Read More…

Od 8.8.2020 spustil náš spolek veřejně přístupný vysílač WiFi na frekvenci 2.4GHz, pokrývající bezplatně hřiště a přilehlé prostory TJ Sokol Hrabová.

Mapa Vysílačů


Scroll to Top