Valná hromada

2020

UPOZORNĚNÍ: Valná hromada v termínu 3.4.2020 byla z důvodů nouzového stavu odložena. Až bude jasné, kdy se bude možné scházet, bude zde nový termín upresněn a zveřejněn také na hrabova.infofacebookových stránkách Hrabová.

V pátek 3. 4.2020 v 17:00 hod. proběhne v prostorách hasičárny (Paskovská 175/112) schůze řádné valné hromady.

V případě, že valná hromada nebude v 17:00 usnášeníschopná, proběhne ve stejném dni a na stejném místě od 17:30 náhradní valná hromada.

Valná hromada musí nejprve:
1. zvolit ověřovatele schůze valné hromady
2. odhlasovat program schůze

Předpokládaný program:
– zpráva o hospodaření
– zpráva o stavu a rozvoji sítě
– diskuze

Zveřejněno 2. 3.2020 (aktualizováno 30.3.2020)


V případě, pokud se rozhodnete valné hromady zúčastnit, dejte prosím vědět předem na emailovou adresu sdružení, aby byly zajištěny kapacitně dostatečné prostory. Při zajišťování prostor totiž vycházíme z účasti na předchozích valných hromadách.


Scroll to Top