Valná hromada 2021

V neděli 22. 8.2021 v 18:00 hod. proběhne na hřišti TJ Sokol Hrabová schůze řádné valné hromady.

V případě, že valná hromada nebude v 18:00 usnášeníschopná, proběhne ve stejném dni a na stejném místě od 18:30 náhradní valná hromada.

Valná hromada musí nejprve:
1. zvolit ověřovatele schůze valné hromady
2. odhlasovat program schůze

Předpokládaný program:
– zpráva o hospodaření
– zpráva o stavu a rozvoji sítě
– volby orgánů spolku
– diskuze

Zveřejněno 20. 7.2021

V případě, pokud se rozhodnete valné hromady zúčastnit, dejte prosím vědět předem na emailovou adresu sdružení, aby byly zajištěny kapacitně dostatečné prostory. Při zajišťování prostor totiž vycházíme z účasti na předchozích valných hromadách.

Od 8.8.2020 spustil náš spolek veřejně přístupný vysílač WiFi na frekvenci 2.4GHz, pokrývající bezplatně hřiště a přilehlé prostory TJ Sokol Hrabová.


Scroll to Top